فناوری های جدید دنیا
حدود یک سوم مجموع شغل ها در آینده در زمینه فناوری های جدید قرار می گیرند که امروز در مراحل اولیه خود هستند.طبق گزارش انجمن جهانی اقتصاد، در طول سال ...
۲۴ مهر ۱۳۹۷
بیشتر
علاقه مندی ها 0