هزینه های شروع کسب و کار را چطور محاسبه کنیم؟

یک تجارت موفق از سرمایه کافی نشأت می گیرید.درهر کسب و کاری چالشهای زیادی وجود دارد،اما با منابع کافی می توان این چالشه را با موفقیت پشت سر گذاشت.
هر کسب و کاری بسته به نوع فعالیت دارای نقدینگی خاص خود است که در مراحل مختلف توسعه مورد نیاز می شود،بنابراین هیچ روش کلی برای ارزیابی هزینه های شروع کسب و کار وجود ندارد.بعضی کسب و کارها را با یک بودجه محدود نیز می توانید شروع کنید ، در حالی که سایر کسب و کارها ممکن است نیازمند سرمایه گذاری زیادی باشد.اما نکته مهم این است که آیا شما دارای بودجه کافی برای هزینه های شروع کسب و کار و انجام ریسک هستید؟

محاسبه هزینه های شروع کسب و کار

برای شناسایی هزینه های شروع کسب و کار باید همه هزینه های تجاری را در مراحل اولیه تخمین بزنید. هزینه های لازم برای راه اندازی کسب و کار در دو بخش هزینه های ثابت و هزینه های متغیر قابل محاسبه است. باید دسته بندی هزینه ها به دقت انجام بگیرد و سپس هزینه کل را محاسبه شود.

هزینه های ثابت :

همان هزینه هایی است که به مقدار تولید یا سود کار شما بستگی ندارد و همیشه این گونه هزینه وجود دارد. این نوع هزینه از ملزومات راه اندازی هر کسب و کاری است که شامل هزینه های خرید تجهیزات و تاسیسات ، سکونت ، بیمه ، تدارکات ، تبلیغات و حسابداری می شود.

هزینه های متغیر :

این نوع هزینه ها که به آن هزینه ی در گردش هم می گویند شامل هزینه هایی مانند هزینه های پرسنلی ، اجاره ، استهلاک ، هزینه تبلیغات ، اشتراکات ، مالیات و عوارض و سایر هزینه های غیر قابل پیشبینی می شود. هنگام محاسبه ی این گونه هزینه ها در نظر گرفتن تورم و ارزش پول بسیار مهم است.

برای محاسبه هزینه های راه اندازی کسب و کار از یک برگه گزارش کار استفاده کنید و در آن هزینه های مختلف را فهرست بندی کنید.اینکه دقیقا چه مقدار هزینه لازم است،بستگی به نوع کسب و کارتان دارد. همان طور که گفته شد بسیاری از کسب و کارهای خانگی را می توان با هزینه ای خیلی ناچیز شروع کرد.بالطبع کسب و کارهای بزرگتر هزینه های بیشتری در برخواهند داشت.حال که یک لیست جامع از تمام هزینه های پیش بینی شده دارید می توانید بودجه بندی درستی برای شروع کسب و کار خود داشته باشید.

مقاله مرتبط: ایده های سودآور برای راه اندازی کسب و کار با سرمایه کم

یک بودجه اصولی شامل چه مواردی می شود؟

هزینه های شروع کسب وکار

یک بودجه واقعی ودرست برای شروع کسب و کار باید شامل همه هزینه های ثابت ومتغییری که در بالا به آن پرداختیم باشد.برای راه اندازی یک کسب و کار ، باید بودجه بندی اصولی در نظر بگیرید. یکی از اصولی که باید حتما در نظر بگیرید این است که برای تبلیغات بودجه منحصر به فردی تعیین کنید ودر شروع کار همه هزینه هایتان را کاهش بدهید بجز هزینه تبلیغات. در روند توسعه کسب و کارتان روزی به این میرسید که هرچه بیشتر هزینه صرف تبلیغات می کردید رشد کسب و کار شما بیشتر می شد.

مقاله پیشنهادی: راهکارهای موفقیت زنان در کسب و کار

اگر بودجه ای را که در ابتدا برای کسب و کار خود در نظر گرفتید نزدیک به  بودجه نهایی در پایان سال مالی باشد، این نشان می‌دهد که درک درستی از کسب و کار خود داشته و آن در جهت درستی هدایت کرده اید. یکه بودجه بندی مناسب می تواند ابزار درستی برای پیش بینی سود کسب وکار باشد.هم چنین می توانید از آن برای کنترل منابع و سنجش میزان عمکرد استفاده کرد.

امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد و ما هم برای رشد کسب و کار شما به اندازه توان شما را یاری کرده باشیم.توصیه میکنم اگر در ابتدای راه هستید مقاله دلایل شکست یک کسب و کار را هم مطالعه کنید.این مقاله شما را از بروز احتمالی شکست در کسب و کارتان آگاه می کند.

تهیه شده در مجله کسب و کار فیکسون